Manyetik Motor | Magnet Motor, Mıknatıslı Motor, Manyetik Jeneratör, Magnetic Motor, Free Energy

Full Version: Finsrud Daimi Hareket Makinası
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Günümüzde başarılmış daimi hareket makinası örneği Finsruda aittir. Sistem oldukça kompleks olmakla birlikte, sarkaçlar vasıtasıyla yerçekimini, mıknatıslarla manyetizmayı kullanmakta ve küresel bir metali dairesel bir rotada devamlı hareket halinde tutmaktadır.
Bu makinaya ait videoya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz
http://www.youtube.com/watch?v=oEkK87m-2B8
Reference URL's