Manyetik Motor | Magnet Motor, Mıknatıslı Motor, Manyetik Jeneratör, Magnetic Motor, Free Energy

Full Version: Perendev Manyetik Motor
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Perendev Magnet Motor

Perendev Manyetik motor Nasıl Çalışır ?

[Image: Perendev_patent_fig9_full_assembly.gif]

[Image: Perendev_patent_fig1_300.gif]
iç silindir bölümde (Rotor) belirli aralıklarla ve dik şekilde yerleştirilmiş kesik silindir şeklinde mıknatıslar bulunmaktadır


[Image: Perendev_patent_fig2_3rotor.gif]
Hızı ve gücü arttırmaktır için Rotorlardan 3 adet kullanılmıştır


[Image: Perendev_patent_fig3_stator.gif]
Dış kısımda (stator) iç bölümle denk gelicek şekilde 3 adet sağ ve sol olmak üzere 6 adet kant bulunmaktadır. Bu kanatlar Vasıtıası ile motorun Hızı Arttırılıp azaltımaktadır


[Image: Perendev_patent_fig4_stator.gif]

[Image: Perendev_patent_fig5_3stator.gif]
üç sıra helinde sağ ve sol kanatlar monte edilerek 3 lü Stator - dış yüzey oluşturulur


[Image: Perendev_patent_fig6_magnet_holder.gif]
Rotor - iç bölümde mıknatısların yerleştirileceği boşluk


[Image: Perendev_patent_fig7_magnet_shielding.gif]
Kesik silindir neodmiyum mıknatıs şekliPerendev manyetik motor, temelde, kinetik enerjiye potansiyel enerji dönüştürür.
Bu yüzden Termodinamiğin 2.kanunu ihlal etmez.Perendev Motorun Yüzeyleri Çeliktir buda mıknatısların magnetik alanlarını daha hızlı ve süratli bir şekilde iletmesine yardımcı olur. Perendev Manyetik motor Manyetik jeneratör olarak adlandırılmaktadır.Bu cihaza verilen çok az bir elektirik enerjisinden daha fazla ve sürekli elektirk enerjisi üretilmektedir
Mıknatıslardaki manyetik kuvvet (potansiyel enerji) azalır ise, perendev motorunun çalışması durur.

sistem iç ve dış silindirik (rotor ve stator ) yapıların üzerlerine belirli aralık , şekil ve çekim gücündeki (glass) mıknatıslara elektirik verilmesi (indükleme) sureti ile mıknatısların kutuplanlarını değiştirmekte bu sayede silindirik sistem dönerek enerji üretmektedir.
Kısacası Perendev Moturun iç haznesini değirmen olarak düşünün Dış tarafınıda o değirmene akan bir nehir su olarak düşünün. Nasıl ki değirmenin kovalarına su doldukça değirmen dönmeyte ise aynı şekilde perendevin iç silindirleride dış kanatlar vasıtası ile çekilip dönmektedir.
bu sistemi çalıştırabilen kimse var mı acaba çok merak ettim ???
Aynı Düzeneği Yapın İç ve Dış Mıknatısları Eleketirkle İndükleyin Çalışıyormu bir görün

Ayrıca Manyetik Jeneratör Diye Aratırsanız Yapılmış Örneklerini görürsünüz
satışını yapan varmıdır acaba?
mıkntısların kasım ve yerleştirme açıları 30 derecemi ve diş kısımdaki sıtorlar düzmü yoksa onlarda 30 derce ile yerleştirilmiş olabilirmi. birde rüzgar gülü müdeli nasıl olur acaba 45 veya 30 derce ile dik yrleştirilmiş çapları küçük mıknatıslar. zıt kutup tek ve dışarıdan içteki mıknatısların yerleştirme açılarına göre tek terafa yerleştirilmiş büyük bir mıknatıs sizde çalışırmı?
Orjinal Patenti inceleyip aklınızdaki sorulara cevapları daha net bulabilirsiniz ; http://www.freeenergynews.com/Directory/...5333A1.pdf
Reference URL's