Manyetik Motor | Magnet Motor, Mıknatıslı Motor, Manyetik Jeneratör, Magnetic Motor, Free Energy

Full Version: Basit Mıknatıslı V-Gate Örneği
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
"V gate" bir magnet motor modeli. Zira bu kelime Türkçede V şeklinde aralıklarla dizilmeyi ifade ediyor. V şeklinde dizilmiş mıknatıslara aynı kutuplu mıknatısı yaklaştırıldığında kayan yüzeyler vasıtasıyla birbirinden uzaklaşarak hareket etmesi sağlanıyor. Aynı kutuplu mıknatıs yaklaştırılması halinde ise çekim gücüyle uzaktan yakına bir hareket elde ediliyor.
Bu video daki mekanizma nekadar süre döner.

Ve gerçeklik payı varmı?
deneyerek tecrübe ederek daha net sonuçlar alabilirsiniz
Reference URL's