Manyetik Motor | mıknatıslı motor, manyetik jeneratör, magnet motor, magnetic motor, free energy, sonsuz enerji, manyetik motor mucitleri, manyetik motor yapımı

Full Version: Devamlı hareket (Perpetual Motion)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Perpetual Motion :

Kelime anlamı olarak; devamlı (daimi) hareket demektir. İnsanların yerçekimi, suyun akışkanlığı ve kaldırma kuvveti mıknatıslık v.b. gibi bazı doğal ve devamlılık arz eden güçleri fark etmesiyle, bunlardan yararlanarak sonsuza kadar devam edecek bir hareket sistemi arayışı da başlamıştır.
Devamlı hareket için temel prensip; denge halinde olan doğal güçler arasındaki dengeyi bozarak hareket elde etme mekanizmalarını oluşturmaktır.
youtubede bir sistem gördüm . bu sistemin mıknatıslarla gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum. sistemde büyük bir metal tekerlek ve alt kısmına yaklaştırılan küçük bir tekerlek vasıtasıyla döndürülüyor . küçük tekerleğin altında bir mekanizmayla yay yerleştirilmiş . perpetual motion yazarsanız sistemi görebilirsiniz
2013 yılının popüler 10 daimi hareket düzeneğine ait bir videoda, tüm ilgi çeken düzenekleri görmek mümkün.
Reference URL's