Manyetik Motor | Magnet Motor, Mıknatıslı Motor, Manyetik Jeneratör, Magnetic Motor, Free Energy

Full Version: Daimi Hareket Makinaları
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Perpetuum Mobile : (Perpetual Motion Machine)

İlk etki verildikten sonra ilk enerjilerinden hiç bir şey kaybetmeden, ya da tam tersine enerji üreterek sonsuza kadar hareket edeceği varsayılan makinelerin tümüne verilen addır. Bunların verimlilik katsayısı 1 e eşit veya 1 den büyüktür.
Rönesans döneminde böyle makineler yapmaya çalışmak zamanın bilim adamlarının ciddi bir uğraşı veya hobisi olmuştur. Bu uğraşların bugün kullandığımız ciddi, bilimsel ve teknolojik bazı gelişmelere de vesile olduğu bilinmektedir.
Reference URL's