Manyetik Motor | Magnet Motor, Mıknatıslı Motor, Manyetik Jeneratör, Magnetic Motor, Free Energy

Full Version: BS GATE anlamı
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
İngilizce sözlüklerde BS gate'in ne olduğunu araştırdığımda iki kelime üzerinde dikkatim arttı. Back Soon ve Back Slash. Back Soon fazla anlamlı gelmedi. Back Slash ise konuya yakın buldum. Back Slash "Tersine eğik çizgi" anlamına geliyor. Yapılan magnetik motor modellemelerinde silindir üzerine konulan mıknatısların veya ferro manyetik malzemenin, eğik çizgi şeklinde yerleştirildiğinden bu adı aldığını düşünüyorum. Exclamation
Yani BS Gate: Eğik çizgi yollu, eğik çizgi şeklinde yerleştirilmiş.
Zaten V Gate de iki eğik çizgi içermiyor mu?!! Huh
İnceleme ve yorum bana ait, gerçeği yakalamaksa herkese.. Wink
Reference URL's